Σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να καταθέσετε το Αίτημά σας ή να δείτε το ιστορικό των Αιτημάτων σας, παρακαλούμε συνδεθείτε (πλαίσιο «Σύνδεση», στην αριστερή στήλη) χρησιμοποιώντας το Όνομα χρήστη (Username) και τον Κωδικό πρόσβασης (Password) που σας έχει αποδοθεί από το Πανεπιστήμιο.